YD Advance s.r.o. | Investičná spoločnosť

YD Advance s.r.o.

Investovanie, správa aktív, financovanie


Investičná spoločnosť YD Advance s.r.o. sa venuje investovaniu a zvyšovaniu rentability kapitálu. Financujeme transakcie na získanie kapitálu, realizujeme priame investície a správu aktív. Poskytujeme osobné finančné poradenstvo, radi sa podelíme našou praxou a technológiami.

Máme úspešné skúsenosti s priamymi investíciami do vedúcich výrobcov tovarov a poskytovateľov služieb, ako aj do významných projektov rezidenčnej a komerčnej nehnuteľnosti. Od roku 2020 úspešne investujeme do rôznych podnikov naše vlastné finančné prostriedky a technológie.

O spoločnosti a zakladateľovi

Yuri Deriabin – inšpiratívny zakladateľ a majiteľ spoločnosti YD Advance s.r.o., ktorého podnikateľská odysea na Slovensku začala v roku 2017 registráciou svojho podniku.

S odvahou zdvihajúc plachty podnikania, začal svoju cestu. V svojej vzrušujúcej plavbe po mori podnikania začínal s vybavovaním povolení pre migrantov a ich zamestnávaním v priemyselných podnikoch.

S časom, YD Advance s.r.o. stala dôležitým dodávateľom služieb pre logistické centrá. Neskôr stala spoľahlivým partnerom v oblasti právneho zabezpečenia podnikania a obchodných transakcií.
Trochu neskôr spoločnosť stala kľúčovým hráčom v oblasti energetiky, poskytujúc mestám a dedinám spoľahlivé dodávky elektrickej energie.

V posledných rokoch spoločnosť je nielen hráčom na trhu, ale aj svetlom, ktoré osvetľuje budúcnosť prostredníctvom investovania svojich zdrojov a rozsiahlych skúseností do projektov, ktoré nesú významnú sociálnu hodnotu pre bežných ľudí.

V každom výbere projektu je cieľ – nie len zlepšiť, ale premeniť život každého človeka, vytvárajúc budúcnosť, ktorá je naplnená zmyslom a možnosťami.

YD Advance s.r.o. vidí svoju osudovú misiu v zlepšení sociálneho života každého jednotlivca. V geniálnej symfónii projektov spoločnosti znejú tóny spravodlivosti, dostupnosti a obohacovania každodenného života bežných ľudí.

Všetky súčasné a budúce projekty spoločnosti sú prepojené s túžbou po lepšom, harmonickom spoločenstve, v ktorom každý jednotlivec tvorí osobnosť.

Registračné údaje:
YD Advance s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, Slovakia
ICO: 51037521
DIC: 2120591462
IČ DPH: SK2120591462
Obch. Reg. OS Bratislava 1 vložka č. 121744/B
IBAN: SK85 8330 0000 0023 0164 8416

Kancelária:
YD Advance s.r.o.
Obchodná 44, 81106 Bratislava, Slovakia
Ut. – Pi.: 06:00 – 13:00
So., Ne., Pn.: voľno
0949826601
info@yd-advance.com